سرپرست فرمانداری گناوه: ازهمه ظرفیتهای فکری منطقه استفاده می کنم

گناوه- ایرنا- سرپرست فرمانداری گناوه گفت: به عنوان فرماندار درشهرستان نماینده همه جناح ها هستم و از تمام ظرفیت گروهها و خط های فکری در برنامه های توسعه ای برای پیشرفت منطقه بهره خواهم برد.