سرپرست تعاونی لنجداران گناوه:محدود کردن ته لنجی به معیشت مرزنشینان لطمه می زند

گناوه - ایرنا- سرپرست شرکت تعاونی لنجداران گناوه گفت: محدودیت اخیر در زمینه کالای همراه ملوان (ته لنجی) ازسوی گمرک کشور، به معیشت بخش عمده ساحل نشینان این منطقه که به دریا وابسته است، لطمه می زند.