ثبت رکورد حبس نفس در زیر آب توسط عضو فعال سازمان جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان گناوه

صبح یک روز گرم و شرجی تابستانی کنار ساحل خلیج نیلگون همیشه فارس، عضو فعال سازمان جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان گناوه، رکورد حبس نفس در زیر آب کشوری را شکست.