کد خبر: 3439
تاریخ انتشار: دوشنبه 31 خرداد 1395 - 10:00  

20 June 2016

ارسال به دوستان
الف الف

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری بوشهر گفت: با پیشنهاد فرمانداران شهرستانهای دیلم، گناوه و دیر، تایید استاندار بوشهر واحکام وزیرکشور، چهاربخشدار و دو معاون فرماندار در این شهرستانها منصوب شدند.

روابط عمومی استانداری بوشهر روز دوشنبه به نقل از سید اسماعیل موسوی افزود: براساس این احکام محمد مهدی محسنی به عنوان معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری دیلم منصوب و کریم خلیفه لیراوی نیز به عنوان بخشدار امام حسن این شهرستان معرفی شد.
وی اضافه کرد: درگناوه حسین امیری که پیش از این بخشدار مرکزی این شهرستان بود، بعنوان معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری و دانیال اسفندیاری بخشدار مرکزی شدند.
مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری بوشهر گفت: دردیر نیز به دنبال استعفای بخشدار مرکزی سابق این شهرستان که بنا به دلایل شخصی انجام شده بود، سید محمد حسینی‌زاده به عنوان بخشدار مرکزی دیر منصوب و مسعود تنگستانی نیز به عنوان بخشدار آبدان معرفی شد.