کد خبر: 3453
تاریخ انتشار: شنبه 23 مرداد 1395 - 19  

13 August 2016

ارسال به دوستان
الف الف

کارگاه آموزشی ایجاد مراکز یادگیری محلی با هدف کابردی نمودن سواد آموزی در زندگی افراد در شهر بوشهر برکزار شد.

 معاون سواد آموزی استان در کارگاه آموزشی ایجاد مراکز یادگیری محلی عنوان کرد؛

هدف مهم ایجاد مراکز محلی کابردی نمودن سواد آموزی در زندگی افراد نوآموزمی باشد

کارگاه آموزشی ایجاد مراکز یادگیری محلی با هدف کابردی نمودن سواد آموزی در زندگی افراد در شهر بوشهر برکزار شد.

 غلامرضا دانش فر، معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر در جلسه کارگاه آموزشی ایجاد مراکز یادگیری محلی  که در سالن کنفرانس  این معاونت در شهر بوشهر برگزار شده بود، اظهار داشت:یکی از اهداف مهم ایجاد مراکز محلی کاربردی نمودن سواد آموزی در زندگی افراد نوآموزمی باشد بنابراین همه دستگاه ها  اهم از سازمان ها، نهادها،شوراها، دهیاری ها  و متولیان محلی و منطقه ای برای نیل به چنین هدف مهمی باید همکاری لازم با معاونت سواد آموزی استان داشته باشند.

وی اضافه نمود: یکی از برنامه های مهم حوزه سواد آموزی استان ایجاد این مراکز در شهرستان های بوشهر، جم، تنگستان، دشتستان است به همین منظور این کارگاه با حضور کارشناسان این شهرستان ها تشکیل شده تا راه کارهای لازم برای ایجاد موفق مراکز یادگیری محلی تهیه و تبیین گردد.

وی در پایان به اهمیت ایجاد مراکز یادگیری محلی اشاره نمود و دادمه داد:تجربه نشان داده که آموزش ترکیبی خواند و نوشتن و مهارت به دلیل برقراری پیوند بین  زندگی و سواد افراد در جهت ایجاد انگیزه، توانمند سازی و نیز افزایش قابلیت ها در زنگی فردی و اجتماعی سوادآموزان نقش بسرائی دارد و لذا باید متولیان چهار شهرستان اجرا کننده طرح در استان نهایت دقت و پشتکار لازم را داشته باشند.

در ادامه این جلسه معاون سوادآموزی استان به سئولات و ابهامات کارشناسان شرکت کننده در  ین کارگاه آموزشی پاسخ دادند.