کد خبر: 3461
تاریخ انتشار: چهارشنبه 3 شهریور 1395 - 19  

24 August 2016

ارسال به دوستان
الف الف

محمدحسن پیوندی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (هلدینگ تاپیکو)، امروز طی حکمی عبدالکریم پهلوانی را به سمت معاونت فنی و نظارت بر طرح‌های این هلدینگ منصوب کرد

محمدحسن پیوندی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (هلدینگ تاپیکو)، امروز طی حکمی عبدالکریم پهلوانی را به سمت معاونت فنی و نظارت بر طرحهای این هلدینگ منصوب کرد.

محمدحسن پیوندی مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین )هلدینگ تاپیکو)، امروز طی حکمی عبدالکریم پهلوانی را به سمت سمت معاونت فنی و نظارت بر طرحهای این هلدینگ منصوب کرد.
مهندس پیوندی مدیرعامل هلدینگ تاپیکو که دهم مرداد سکان مدیریت این هلدینگ را در دست گرفت، اولین حکم انتصاب صادرشده توسط خود را به معاونت فنی و نظارت بر طرحهای این هلدینگ اختصاص داد تا نشان دهد که توسعه اولویت وی در مدیریت یکی از بزرگترین هلدینگهای نفت، گاز و پتروشیمی کشور است. .
پیوندی پیش از این گفته بود که اعتقاد به استفاده از نیروهای جوان و توانمند دارد و اکنون با انتصاب عبدالکریم پهلوانی، نشان داد که در حال گام برداشتن در این راستا است. عبدالکریم پهلوانی، متولد ۱۳۵۳ و دارای دکترای مدیریت، یکی از مدیران جوان و توانمند صنعت پتروشیمی است که پیش از این، ریاست مرکز توسعه مدیریت پروژه صنایع پتروشیمی را برعهده داشته است.
کارشناسان و رسانهها پیشتر از انتصاب پیوندی به مدیرعاملی هلدینگ تاپیکو استقبال گستردهای کرده بودند. مهندس پیوندی یکی از شناختهشدهترین چهرههای صنعت پتروشیمی کشور است. سازمان ICIS که پتروشیمیهای جهان را رصد میکند، سال گذشته نام پیوندی را بهعنوان بیستمین مدیر قدرتمند پتروشیمی جهان اعلام کرد. پیوندی عضویت در هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، معاونت برنامهریزی این شرکت و نیز قائم مقامی شرکت ملی صنایع پتروشیمی را در کارنامه خود دارد.
شركت سرمایهگذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین، با دراختيار داشتن ۳۲ شركت مديريتي و وابسته اصلي در صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، صنایع لاستيك و سلولزي، سهم قابل توجهي در توليد و اشتغال كشور دارد. هم اکنون بیش از ۱۸ هزار و پانصد نفر بهطور مستقیم در مجموعه شرکتهای عضو هلدینگ تاپیکو مشغول به کار هستند. تنوع شرکتهای زیرمجموعه این هلدینگ باعث شده تا تاپیکو مهمترین هلدینگ بخش نفت، گاز و پتروشیمی کشور باشد.
از شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ تاپیکو میتوان به شرکتهای مهمی همچون شرکت نفت پاسارگاد، ایرانول، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی فنآوران، پتروشیمی خراسان، پتروشیمی آبادان، گروه صنعتی بارز و شرکت نفت ستاره خلیج فارس اشاره کرد. تاپیکو یکی از سهامداران بزرگ شرکتهای مهمی چون پتروشیمی جم و پتروشیمی مارون نیز است.
در حکم صادرشده توسط پیوندی وظایف زیر بهعنوان اهم وظایف عبدالکریم پهلوانی در سمت جدید ذکر شده است:

-1توجه به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بهرهگیری حداکثری از توانمندیهای داخل کشور
2-طراحی، سازماندهی، تدارک و استقرار زیرساختها، سیستمها و الزامات جهت مدیریت و نظارت حرفهای بر طرحها
3-بررسی روش اجرایی و الزامات فنی و قراردادی اجرای طرحها
4-نظارت بر انتخاب مشاوران و پیمانکاران به منظور رعایت الزامات فنی و قراردادی در اجرای طرحها
5-نظارت،کنترل و ارزیابی طرحها به منظور اطمینان از تحقق اهداف، شناسایی و تحلیل مشکلات و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد
6-تعامل سازنده با مدیران و ذینفعان کلیدی طرحها
7-توسعه شایستگیهای تخصصی منابع انسانی طرحها
8-مستندسازی فنی و مدیریتی آموختههای طرح ها و بهرهبرداری در شرایط مشابه آینده
9-توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت، مطالعه و رصد مستمر وضعیت اجتماعی و فرهنگی مناطق عملیاتی طرحها