کد خبر: 3474
تاریخ انتشار: پنج شنبه 1 مهر 1395 - 13  

22 September 2016

ارسال به دوستان
الف الف

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس افزود: ما سوگند خورده ایم که از حقوق حقه مردم دفاع کنیم و انتظار ندارم که مطالبه ما از حقوق مردم موجب برآشفته شدن مسئولین دیگر شهرستان ها شود.

خدری نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس در جلسه شورای اداری شهرستان گناوه گفت: در تمام مسایلی که مربوط به شهرستان است از جمله بحث جذب نیروهای بومی و قراردادهای نفتی ورود کرده ام که همه این ها به این جهت بود که از این تعاملات و ظرفیت ها در توسعه شهرستان گناوه استفاده کنیم و طی تماسی که با وزارت نفت داشتم جهت همکاری اعلام آمادگی نمودند.

وی اضافه کرد: به وزیر نفت گفته ام که اگر بودجه ورزشی و فرهنگی به شهرهای نفتی تعلق می گیرد درصدی از این بودجه ها باید به شهرستان های گناوه و دیلم اختصاص یابد، مگر نیمی از چاه های نفت در شهرستان های گناوه و دیلم نمی باشد؟!

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس افزود: ما سوگند خورده ایم که از حقوق حقه مردم دفاع کنیم و انتظار ندارم که مطالبه ما از حقوق مردم موجب برآشفته شدن مسئولین دیگر شهرستان ها شود. جوسازی ها باعث نخواهد شد ما از مطالبه حقوق مردم کوتاه بیاییم و مسیر را هموار خواهیم کرد و از مسئولین نیز انتظار داریم که در این مسیر قرار بگیرند تا بتوانیم حق خود را بگیریم.