کد خبر: 366
تاریخ انتشار: چهارشنبه 15 مهر 1394 - 10  

7 October 2015

ارسال به دوستان
الف الف

روز روستا

روز روستا

روز روستا

یاد داشتی کوتاه به مناسبت روز روستا
سه شنبه 15/ 7/ 94 روز روستا
غ- کرمی
امروز روز روستا است . من هم روستا زاده ام و حال و هوای روستایی هنوز در سرم مانده است . هر چند از روستا به شهر سفر کرده ام ولی روستا از وجود من سفر نکرده است . با من به شهر آمده است تا حال و هوایم را گاه گاهی تازه کند .
امروز روز رو ستا است ولی روستاها روز به روز خالی تر می شوند . . ما روستاییان دست از دامن طبیعت بر چیده ایم و به دامن شهر و زندگی صنعتی آویزان شده ایم . بره ها و بزغاله ها ، گلها و سبزه های طبیعی را با گلهای پلاستیکی تودیع و معارفه کرده ایم .
در روستا که بودیم وقتی باران می بارید به کوچه می زدیم و با باران پیاده روی می کردیم . با دره ها و سیلابهای خروشان از کوه سرازیر می شدیم .
به شهر که آمدیم وقتی باران بیاید از خیابان به خانه می گریزیم و از پشت شیشه های کدر زندگی به بارش بی وقفه باران خیره می شویم .
در شهر پس از باران شاهد کوچه ها و خیابانهای پر از گل و لای و زباله های هستیم که در کف خیابان ولو شده اند و کانالهایی که دل و روده اشان را در کف خیابان بالا آورده اند . . اما در روستا باران که می آمد خودمان را به دشت می سپردیم . بعد از باران پاهای لخت و برهنه امان را با خاک خیس خورده آشتی می دادیم .
اما این روزها اگر چه آب و برق و تلفن و زندگی مدرن به روستاها راه پیدا کرده است ولی روستاها حال و روز خوشی ندارند . . باید کار باشد ، تولید باشد و از همه مهمتر آب کشاورزی باشد تا روستاها جان بگیرند و تر و تازه شوند . باید روستاییان برای شغلهای کاذبی مانند دستفروشی در شهر نیاز نداشته باشند . باید روستاها آنقدر آباد شوند که کارگر هایشان را از شهر تهیه کنند نه برای کارگری به شهر بروند . روستاها باید تولید کننده باشند نه مصرف کننده .