به مناسبت روز خبرنگار
برکدامین ستون خبر تکیه می دهی دل را به مناسبت هفده مرداد روز خبرنگار
كدخبر: 342
1394/05/17

بر کدام ستون خبر تکیه می دهی دل را
به مناسبت روز خبرنگار
باید این خبر شسته و رفته شود. باید این همه حروف درهم و برهم سر و سامانی بگیرند

. برشانه های کدام تیتر امشب به خواب می روی. بر کدام ستون خبر تکیه می دهی دل را.
می خواهم امروز از تو بنویسم. برای تو بنویسم. برای تو که می گویند اگر از در بیرونت کنند باید از پنجره داخل بروی. چه انتظارهایی از تو دارند
برای تو می نویسم که همیشه پشت دوربینی و در هیچ عکسی دیده نمی شوی همان گونه که می نویسی ولی نامی از تو دیده نمی.گاه با بی مهری رو به رو می شوی. بارها نقش تو را در زمینه های مختلف نادیده گرفته اند. چه باک کاری که باعشق توام است نیازی به تقدیر و تشویق نیست.
از تو می نویسم که مشکلات را با چشمان تیزبینت رصد می کنی. شغلت سخت است و حقوقت اندک.
از تو می نویسم که وقتی عکس جوان یا نوجوان ورزشکاری را بر پیشانی نشریه یا رسانه ای به نمایش می گذاری مسیر و بستر ی لازم را برای قهرمانی روزهای آینده او رقم می زنی. قلم و دور بین تو را باید قدر دانست و این قلم و این دوربین کاری کارستان می کند.
تو در همه جا هستی گاه در پشت کلمات لرزان با کودکان زلزله زده گریسته ای و گاه با خیال ناخدایان به سفرهای دورو دراز رفته ای. تو را می شناسم با کلماتی پر از عشق و راز گل سرخ، بارها تو را دیده ام در کنار حجله های سوگوار شهیدان، دستم را می گیری و با لهجه تر باران باغ را نشانم می دهی.
در مزار شریف شهیدت می کنند تا در تقویم دل ها به ثبت برسی. دغدغه های بشردوستانه وادارت می کند تا رو به سمت دلواپسی هایت ترانه بخوانی. اگر قلمت گاهی بوی عطر گلایه دارد آن هم به خاطر مردمی است که عمری است دلت برایشان می تپد.
ساعت ها کلمات بی آزار را به بازی می گیری که چه بشود. هی غلتشان می دهی بالا و پایینشان می کنی. می خواهی زخمی تازه را به گوش ها برسانی. با مسافرین دریا ندیده آهسته بر ساحل گام می زنی. شرحی بر حاشیه ساحل می نگاری و بندر با ناخدای کهنه کارش را به یاد می آوری.
امروز روز 17 مرداد است. ماهی که گرمایش بیداد می فروشد. اینجا مزار شریف است. شهید صارمی آخرین خبرش را مصادره می کند. تقویم ها ثبت می کنند، روز خبرنگار، چه روز خونینی بود. روز مرگ مردانی که ایستادگی را به رسانه های جهان مخابره کردند.
غلامرضا کرمی

منبع:دریادلان
بازگشت به بالا